ارائه یک رویکرد طبقه بندی تصاویر اثر انگشت با استفاده از روش عصبی – فازی

توسط

نویسندگان: زهرا حسین دوست – اعظم السادات نوربخش

سال: ۱۳۹۵

زبان: فارسی

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري (KBEI-2016)

کلمات کلیدی:

استخراج ویژگی – تشخیص اثرانگشت – طبقه بندی اثرانگشت –  گشتاورهای شبه زرنیک

چکیده:

اثرانگشت به عنوان یک نوع از بیومتریک انسان موجود برروی نوک انگشتان به طور گسترده برای تشخیص شخص در کاربردهای  پزشکی قانونی و غیرنظامی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد که این امر بخاطر منحصر به فرد بودن، تغییرناپذیری و هزینه پایین آن میباشد .طبقه بندی اثرانگشت، یک شماء شاخص گذاری مهم برای پایین آوردن میزان جستجوی پایگاه داده اثرانگشت برای شناسایی مقیاس بالای کارآمد می باشد.یک الگوریتم طبقه بندی اثرانگشت معمولا یک  مجموعه ویژگی  نماینده را استخراج میکند تا فردیت هر اثرانگشت را دریافت نماید سپس این استراتژی ها برای تعیین کلاس  اثرانگشت به کار گرفته میشوند این مقاله به پیشنهاد یک رویکرد طبقه بندی اثر انگشت مبتنی  بریادگیری عصبی – فازی می پردازد که شامل ۳فاز اصلی میباشد در فاز اول ابتدا نواحی اضافه از تصاویر ورودی و به منظور دستیابی به نواحی اثرانگشت حذف میشوند سپس از تصاویر ورودی و تصاویر موجود در پایگاه  داده، یکسری از ویژگیها به وسیله گشتاورهای شبه زرنیک استخراج میگردد؛ و در انتها طبقه بندی  اثرانگشت با استفاده از روش فازی – عصبی انجام میگیرد جهت ارزیابی سیستم پیشنهادی  از مجموعه داده FVC2004 بهره گرفته شده است با توجه به ارزیابی نرخ بازشناسی مشاهده میشود که سیستم پیشنهادی ارائه کننده نرخ بازشناسی بهتری نسبت به سیستمهای مورد مقایسه می باشد.

 

 

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.