مدل سازي زمينه در هوش فراگير

توسط

نویسندگان: مصطفی کاردان – زهره باطنی

سال: ۱۳۹۵

زبان: فارسی

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري (KBEI-2016)

کلمات کلیدی:

هوش فراگير – مدلسازي – مدلسازي زمينه – مدلسازي رسمي – منطق

چکیده:

امروزه روند توسعه محيط هاي هوشمند بگونه اي است كه پيش بيني ميشود در آينده اي نه چندان دور، كامپيوترها به طور فراگيري در تمامي اشياء جاسازي شوند و به صورت نامحسوس نيازهاي انسان را شناسايي و پاسخ دهند. ميسر ساختن چنين امكاني در سايه ي توصيف و مدلسازي اطلاعات زمينهاي محيط هوشمند امكانپذير مي شود. ويژگي هايي از قبيل مكان تجهيزات، وابستگي آنها به يكديگر، زمان وقوع رخدادها، وضعيت آب وهوا و ميزان سروصدا و غيره، اطلاعات زمينه اي محسوب مي شوند. تاكنون روشهاي متعددي جهت مدلسازي زمينه ابداع شده اند. در اين مقاله رويكردهاي مختلفي بر شيوه هاي مدلسازي زمينه در محيط هاي هوشمند موردبررسي قرارگرفته و با يكديگر مقايسه شده اند.

 

 

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.