واكاوي بكارگيري انرژي هاي نوين در توسعه و حفظ محيط زيست روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته (مورد مطالعه انرژي سولار)

توسط

نویسندگان: محمد اسماعیلی صفا

سال: ۱۳۹۵

زبان: فارسی

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري (KBEI-2016)

کلمات کلیدی:

روستا – انرژي – انرژي تجديدپذير – انرژي خورشيدي – توسعه

چکیده:

اين مقاله با هدف شناسايي و معرفي انواع انرژي هاي تجديدپذير و استعداد مناطق مختلف كشور براي به كارگيري آنها در توسعه و عمران مناطق روستايي تهيه شده است. بخش اول به مقدمه، طرح مساله در خصوص ضرورت روي آوردن و به كارگيري منابع انرژي تجديدپذير مي پردازد. بخش دوم معرفي مهمترين انرژي هاي تجديدپذير را مورد توجه قرار داده و بخش سوم و انتهايي رويكردهاي پيش روي براي به كارگيري انرژي تجديدپذير و گسترش آن در مناطق روستايي و انواع انرژی هاي مناسب تجديدپذير براي به كارگيري درفعاليت هاي متنوع روستايي را پيشنهاد مي كند. بنابراين در صورت استفاده از اين منابع در محيط هاي روستايي،هزينه هاي گزافي كه هم اكنون براي انتقال انرژي به اين مناطق صرف مي شود، وجود نداشته و بر اقتصاد كشور تحميل نخواهد شد . در اين مقاله پس از بررسي انواع منابع انرژي هاي تجديدپذير،مانند انرژي زمين گرمايي و انرژي زيست توده،انرژي خورشيدي،به تشريح نكات ضعف و قوت هر يك به ويژه انرژي خورشيدي پرداخته خواهد شد. گفتني است كه محيط روستا با ويژگي هاي خاص خود در مقايسه با مناطق شهري امكان بهر ه برداري بيشتر را از برخي منابع انرژي فراهم و منجر به بهينه سازي مصر ف انرژي خواهد شد. همچنين بهره برداري از انرژيهاي تجديدپذير باعث افزايش دسترسي به منابع انرژي پايدار و مطمئن براي مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته ميشود. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن است كه با سود جستن از انرژي هاي طبيعي و پاك و ساخت و ساز هماهنگ با طبيعت و بهره گيري صحيح از منابع و عوامل اقليمي   مي توانيم مصرف انرژي را كاهش دهيم و همچنين از آلودگي محيط زيست جلوگيري كنيم.

 

 

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.