کنترل زاویه پیچ هواپیما با کنترل کننده فازي و تناسبی- مشتقی

توسط

نویسندگان: سید محمد حسینی رستمی – سید محمد لطیفی رستمی – وحید علی محمدی

سال: ۱۳۹۵

زبان: فارسی

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري (KBEI-2016)

کلمات کلیدی:

زاویه پیچ – کنترل فازي – کنترل غیرخطی – کنترل کننده PD

چکیده:

کنترل هوشمند سیستم هدایت هواپیما شامل بخش هاي مختلف کنترلی از قبیل کنترل زاویه پرواز و یا کنترل ارتفاع، کنترل زاویه پیچ، کنترل هوشمند خطا و غیره می باشد. در این مقاله قسمتی از یک سیستم کنترل ناوبري هواپیما شامل هدایت هواپیما در آسمان در راستاي افق جهت کنترل زاویه پیچ هواپیما و اصلاح خطاي ماندگار و زمان نشست با استفاده از کنترل کننده فازي مورد پردازش قرار گرفته است.

 

 

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.