مقالات

واكاوي بكارگيري انرژي هاي نوين در توسعه و حفظ محيط زيست روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته (مورد مطالعه انرژي سولار)

نویسندگان: محمد اسماعیلی صفا

سال: ۱۳۹۵

زبان: فارسی

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري (KBEI-2016)

کلمات کلیدی:

روستا – انرژي – انرژي…